פסק דין בעתירה שהגשנו נגד משרדי האוצר והחינוך, בדרישה לחתום על הצו.

שלום לכולם.
היום התקבל פסק דין בעתירה שהגשנו נגד משרדי האוצר והחינוך, בדרישה לחתום על הצו.

בית המשפט קבע ש"לפי כל הסימנים, העתירה זירזה את חתימת הצו" ולכן פסק הוצאות משפט למדינה בסך 10,000 שח.

לעניין הרטרו, בית המשפט אינו שולל את הלגיטימיות של הדרישת חלמי"ש, רק מציין שהמדינה הודיעה במסגרת תשובתה לעתירה
ש"נשקלים אמצעי תגמול ותמריצים נוספים" בהמשך, על ידי האוצר
יתכן והם ישפיעו על דרישת הרטרו.
לכן קובע בית המשפט, שכרגע העתירה מיצתה את עצמה ותימחק.
אבל כלל טענותינו לעניין הרטרו שמורות לנו במלואן !

לפעול כהבנתנו בהמשך, לפי ההתפתחויות מול האוצר.

משרד עו"ד וינרוט ימשיך ללוות אותנו ויבחן מול האוצר את משמעותם של אותם "תמריצים נוספים".

ככל שלא יהיה בהם פיצוי הולם על הרטרו, אנחנו נמשיך לפעול לקבלת פיצוי על הנזקים שנגרמו למפעילים.

בהצלחה.