בשורה משמעותית בוועדת התעריפים

לראשונה לאחר 12 שנה שלא התכנסה וועדת התעריפים, מינה משרד האוצר וועדה חיצונית אשר תבחן את מצב מעונות היום, לראשונה השתתפו נציגי חלמי"ש אשר קבלה 3 מקומות בישיבה הראשונה במשרד החינוך, יו"ר הארגון שלום נגר, עו"ד מאיר אברהם, רו"ח אביגיל שקובצקי. חלמי"ש הגישה תסקיר מקצועי ומעמיק ע"י משרד רו"ח אשר הקיף את כלל הקשיים של המפעילים וכן בנושא השכירות ומע"מ, לראשונה הייתה התייחסות ע"י הוועדה ואף ע"י שרת החינוך בנושא השכירות, חלמי"ש תמשיך לאבק בכל המישורים בנושאים הבוערים הנ"ל של המפעילים עד לתוצאה ראויה עבור המפעילים אשר הינם יזמי חינוך ורווחה, והשקיעו רבות למען החינוך והתעסוקה בישראל