בשורה משמעותית בוועדת התעריפים

לראשונה לאחר 12 שנה שלא התכנסה וועדת התעריפים, מינה משרד האוצר וועדה חיצונית אשר תבחן את מצב מעונות היום, לראשונה השתתפו נציגי חלמי"ש אשר קבלה 3 מקומות בישיבה הראשונה במשרד החינוך, יו"ר הארגון שלום נגר, עו"ד מאיר אברהם, רו"ח אביגיל שקובצקי. חלמי"ש הגישה תסקיר מקצועי ומעמיק ע"י משרד רו"ח אשר הקיף את כלל הקשיים של […]