חלמי"ש חברים למען מעונות היום בישראל
מאחדת כ 250 מעונות יום - סמל בפיקוח והכרה של משרד החינוך

כמפעילי מעונות, כולנו סובלים מהתנהלות אגף מעונות היום ומהרשויות.

וזה עדיין לא הכל...

כמפעילי מעונות היום אנו נמצאים באי-ודאות על סף סגירת המעונות!
אך האגף שאמור לייצג אותנו מתנהג בזלזול ואף מקבל רוח גבית להנחית נהלים ודרישות ללא הרף.

למרבה הבכאב, למרות היותנו נותני שירות למדינה בהפעלת מסגרות חינוכיות ויצירת תעסוקה לאלפי נשים בישראל, אנו נתקלים שוב ושוב ביחס מנוכר ומתנשא.
אנו משוועים לפיסת מידע, לנוהל תקין ולשיתוף פעולה,אך במקום זאת נאלצים להיות במלחמה תמידית מול האגף.

היחס כלפינו חייב להשתנות,
וזה הולך לקרות בקרוב!

התאגדנו, מפעילים של מאות מעונות בעלי סמל ורשתות מעונות בארץ למאבק!

ההתאחדות לא תנוהל ע"י מפעילים בלבד, מעתה מיטב המומחים בארץ נכנסו לתמונה והם ילוו את פעילות ההתאחדות ברמה המקצועית הגבוה ביותר. 

כארגון חזק, מקצועי ועם גב משפטי,
נוכל לדרוש את הצדק המגיע
למפעילים ולמאות-אלפי פעוטות!

הליכים משפטיים על הפרק

1

החלנו בהליך בהול מול כלל הגורמים לאור עליית שכר המינימום במשק וטיפול במצוקת כוח אדם והגדלת שכר המחנכות

2

מאבק עיקש ובלתי מתפשר בשמירת תנאי המפעילים
במעבר למשרד החינוך

3

החלנו בהליך של גיבוש חומרים להכנת תביעות כספיות כנגד האגף.

4

דרישה לתקציב בגין בינוי והסבת מבנים – דרך האגף ולא דרך הרשויות המקומיות.

5

נפעל לשינויי חקיקה להסדרת
הסטטוס של מעונות היום ובפרט אלה הפרטיים, המופלים לרעה אפילו כשהם היחידים באיזור

6

בקשה ודרישה לחשיפת הסכמי המדינה עם המפעילים הגדולים וכן דרישה מידית להשוואת תנאים לכל מפעיל מעון באשר הוא; תקצוב מבנים, שכירות, בינוי, ציוד, תקנים לשירות לאומי, שוויון
בביקורי מדריכות ובודקי בטיחות. כמו"כ נפעל לדרישה למימון בגין מבדקי בטיחות, תברואנים, מודדים, ולכל דרישה מהאגף הדורשת מאיתנו הוצאות

7

הכרה של ועדות הכנסת
ומשרדי הממשלה במעונות כמוסדות חינוך שווי זכויות.

הרבנים הגאונים הרב יהודה סילמן והרב שריאל רוזנברג שליט”א

סומכים את ידם להקמת ההתאחדות: